Informatii despre DOT

DOT_350x200ÎMBĂTRÂNIREA ANVELOPELOR ETAPELE ÎMBĂTRÂNIRII ANVELOPELOR:
1.UMIDITATEA :
Anvelopele trebuie depozitate în spaţii care trebuie să rămână constant răcoroase, uscate şi cu ventilaţie naturală. Dacă anvelopele sunt depozitate în exterior, acestea trebuie acoperite cu o prelată opacă şi perfect etanşă.
2.LUMINA :
Anvelopele trebuie protejate de acţiunea razelor soarelui şi de lumina artificială cu un conţinut ridicat de raze ultraviolete. Se preferă
lumina lămpilor cu incandescenţă faţă de cea a tuburilor fluorescente.
3.TEMPERATURA :
Trebuie să fie sub 35 °C. A se evita contactul direct cu radiatoare şi conducte.
4.MATERIALE CARE GENEREAZĂ OZON,SOLVENŢI, COMBUSTIBILI ŞI PRODUSE CHIMICE :
A se depozita în alte încăperi.
5.TENSIUNE, PRESIUNE :
Acestea pot provoca deformarea anvelopei.
6.ROTAŢIA STOCURILOR
Trebuie organizată astfel încât anvelopele depozitate la început să fie utilizate primele.
7.DEPOZITAREA PE TERMEN SCURT :
Anvelopele pot fi depozitate suprapuse una peste alta, de preferinţă pe paleţi. Înălţimea stivei nu trebuie să depăşească 1,20metri.
După 4 săptămâni, stivele trebuie rearanjate prin inversarea ordinii anvelopelor. Dacă anvelopele suntmontate pe jante, acestea
trebuie depozitate umflate, în poziţie verticală sau pe un singur rând, pe rafturi.
8.DEPOZITAREA PE TERMEN LUNG :
Anvelopele trebuie depozitate vertical pe rafturi situate la cel puţin 10 cm deasupra solului. Pentru a se evita deformarea acestora,
se recomandă rotirea uşoară a anvelopelor o dată pe lună.
Pe durata utilizării acestora :
Pe durata utilizării anvelopelor, acestea continuă să se învechească în funcţie de condiţiile de utilizare. Sfârşitul duratei de viaţă a anvelopelor se produce înmod normal atunci când înălţimea
bandei de rulare atinge limita legală prevăzută. Aceasta se
produce în perioade de timp foarte variate, în funcţie de
tipul utilizării. Prin urmare, este important ca noţiunile
longevitate * şi vechime** să nu fie confundate.
Să nu uitămcă, chiar dacă nu este utilizată, roata de rezervă
se învecheşte şi în condiţii uneori dificile.
* longevitate (potenţial kilometric). ** vechime (vârsta anvelopei)

9.IDENTIFICAREA VÂRSTEI UNEI ANVELOPE

Conform prevederilor regulamentului 30, data fabricaţiei anvelopelor trebuie marcată pe flancul
anvelopei. În prezent, aceasta este formată dintr-o succesiune de 4 cifre (anul producţiei înainte de
2000 = 3 cifre + ◄), gravate pe flanc: primele două cifre indică săptămâna fabricaţiei, iar ultimele
două, anul fabricaţiei.

Exemplu
a 34-a săptămână a anului 1998
a 19-a săptămână a anului 2004
5 ani
10 ani
Data fabricaţiei anvelopei
Data primei utilizări
Vă recomandăm
să înlocuiţi
Starea anvelopelor anvelopele dumneavoastră trebuie
verificată anual de un specialist
1904 înseamnă că anvelopa a fost fabricată în
a 19-a săptămână a anului 2004.
348 înseamnă că anvelopa a fost fabricată în
a 34-a săptămână a anului 1998.

Acest marcaj corespunde ultimelor patru cifre din
codul DOT. Dacă codul DOT* nu există, data
fabricaţiei se află marcată pe o plăcuţă, care
poate fi juxtapusă unei secvenţe de caractere.

10.RECOMANDARE PRIVIND DURATA UTILIZĂRII

Anvelope destinate autoturismelor, utilitarelor :
Anvelopele sunt compuse din diferite tipuri de materiale şi amestecuri de cauciuc, cu proprietăţi esenţiale pentru buna funcţionare a
acestora. Aceste proprietăţi se schimbă în timp.
Pentru fiecare anvelopă, aceste schimbări depind de o serie de factori, cum ar fi condiţiile climatice, condiţiile de depozitare şi de
utilizare (sarcină, viteză, presiune, întreţinere, etc.) la care anvelopele sunt supuse pe parcursul duratei lor de viaţă.
Aceste schimbări aferente utilizării anvelopei sunt foarte diferite, şi de aceea, durata de utilizare a unei anumite anvelope este
imposibil de preconizat cu exactitate.

 Din acest motiv, după o perioadă de utilizare a anvelopelor de 5 ani, vă recomandămca

anvelopele (inclusiv anvelopele cu care sunt echipate roţile de rezervă) să fie supuse
unui control anual efectuat de un specialist. Vă recomandăm, de asemenea, înlocuirea
anvelopelor de peste zece ani cu unele noi, chiar acestea dacă par apte de utilizare şi nu
au atins limita legală de uzură.